MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Dyrektor
  Agnieszka Grzelka

  Pracownicy socjalni
  Justyna Pilch
  Anna Jachimczyk

  Pracownik biurowy
  Ewa Tomaszewska

  Opiekunowie
  Martyn Jakubowski

  Psycholog
  Agnieszka Grzelka

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Paweł Gardecki

  STOWARZYSZENIE MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOT w Marwałdzie

  DANE DO FAKTURY VAT:
  NABYWCA:
  Stowarzyszenie MONAR
  ul. Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  NIP: 526-10-38-205

  ODBIORCA:
  Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – Markot w Marwałdzie
  ul. Marwałd 56
  14-120 Dąbrówno

  Nasze konto: Bank Spółdzielczy Nr:
  68 8823 1017 2002 0000 0260 0001

  Numer rachunku do wpłat nawiązek sądowych Nr:
  68 8823 1017 2002 0000 0260 0001