MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  STOWARZYSZENIE MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOT w Marwałdzie

  Dane teleadresowe

  DANE DO FAKTURY VAT:
  NABYWCA:
  Stowarzyszenie MONAR
  ul. Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  NIP: 526-10-38-205

  ODBIORCA:
  Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – Markot w Marwałdzie
  ul. Marwałd 56
  14-120 Dąbrówno

  Nasze konto: Bank Spółdzielczy Nr:
  68 8823 1017 2002 0000 0260 0001

  Numer rachunku do wpłat nawiązek sądowych Nr:
  68 8823 1017 2002 0000 0260 0001