PPomoc

W naszym Schronisku osoby doświadczające bezdomności otrzymują stałą pomoc w zakresie:

– Pracy socjalnej
– Wsparcia terapeuty uzależnień
– Wsparcia psychologicznego

Ponadto każdy Mieszkaniec aktywnie uczestniczy we wszystkich obowiązkach na rzecz placówki w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej.

PProgram wychodzenia z bezdomności

Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną i socjalną. Dla osób bezdomnych z problemem narkotykowym, czy alkoholowym, prowadzone są stacjonarne programy terapeutyczne. Pobyt w placówce stacjonarnej zobowiązuje osobę bezdomną do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. We wszystkich ośrodkach MARKOT można otrzymać odzież, zjeść posiłek i uzyskać informacje o możliwościach załatwienia własnych spraw bytowych.

MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY