O naszym Stowarzyszeniu

MMonar jest pierwszym wymyślonym przeze mnie słowem, którym postanowiłem nazwać eksperymentalny Dom Życia dla Narkomanów w Głoskowie. Nie myślałem wtedy, że ten dom i życie w nim (…) dadzą początek organizacji, którą utworzyłem z ludźmi, równie jak ja, ogarniętymi chęcią pomocy narkotyzującej się młodzieży – Marek Kotański, twórca Monaru

MMarek Kotański – twórca i duchowy przywódca organizacji, pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Monar w okresie od 1981 do 2002 r. Od 2002 r., po tragicznej śmierci Kotańskiego, funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego pełni Jolanta Łazuga-Koczurowska, psycholog kliniczny, twórca programów terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych i szkoleniowych, związana z Monarem od 1981 roku.

S Stowarzyszenie działa w obszarach terapii rehabilitacji uzależnień profilaktyki, redukcji szkód, reintegracji społecznej i zawodowej. Prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W programach wychodzenia z bezdomności wspiera osoby wykluczone społecznie, świadczy pomoc osobom bezdomnym w tym samotnym matkom.

Żródło: pl.wikipedia.org