MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Agnieszka Grzelka
Dyrektor
Anna Jachimczyk
Pracownik socjalny
Martyn Jakubowski
Opiekun
Monika Gurgielewicz
Psycholog
Księgowość

STOWARZYSZENIE MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOT w Marwałdzie

  • Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno

  • +4889 647 45 15

  • biuro@monar-marwald.org

DANE DO FAKTURY VAT:
NABYWCA:
Stowarzyszenie MONAR
ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
NIP: 526-10-38-205

ODBIORCA:
Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – Markot w Marwałdzie
ul. Marwałd 56
14-120 Dąbrówno

Nasze konto: Bank Spółdzielczy Nr 68 8823 1017 2002 0000 0260 0001